Welkom bij Teunissen Personeels Bemiddeling

Teunissen Personeels Bemiddeling BV is een dienstverlener die onder de naam Alerto al geruime tijd op de markt opereerde.

Het bedrijf kenmerkt zich door korte lijnen naar zowel personeel als de klant. De missie en visie van het bedrijf zijn gericht op kwalitatieve dienstverlening met landelijke dekking.

Het gezamenlijke doel is om een duurzame relatie met klanten en vaklieden op te bouwen en te onderhouden. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt is hierbij een vast credo.

Wij trachten samen met onze klanten een oplossing te bieden voor schommelingen in personeelsbestanden en zodoende de productiviteit te optimaliseren.